Nhiều loại tài khoản

Tạo tài khoản Zero

  • Bảng chênh lệch điểm từ 0.0

  • Chi phí giao dịch thấp, lợi tức đầu tư cao

  • Tài khoản chế độ mới, trải nghiệm giao dịch khác biệt

Giao dịch ngay bây giờ
Công nghệ thực thi NDD tiên tiến
Hầu hết các giao dịch được thực hiện trong thời gian dưới 10 mili giây
với vị trí trung tâm dữ liệu có độ trễ cực thấp và tính thanh khoản sâu