Tin tức

Cập nhật hàng ngày về tin tức ngoại hối

Hàng hóa

Hợp đồng tương lai

Chỉ số

Là nhà cung cấp CFD toàn cầu số 1 trong khi tiếp tục dẫn đầu về công nghệ và đổi mới.
Giao dịch CFD trên 6 tài sản với novox được các nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng