Novox/ Tin tức/ Thị trường Forex

Tin tức

Cập nhật hàng ngày về tin tức ngoại hối

Hàng hóa

Là nhà cung cấp CFD toàn cầu số 1 trong khi tiếp tục dẫn đầu về công nghệ và đổi mới.
Giao dịch CFD trên 6 tài sản với novox được các nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng