CÁC CHỈ SỐ

NOVOX
Tuyển chọn các sản phẩm giao dịch chỉ số
chứng khoán có nhiều tính thanh khoản nhất
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH NGAY BÂY GIỜ

Forex

Kim loại quý

Hàng hóa

Các chỉ số

Tiền điện tử

Các chỉ số

Giao dịch chỉ số chứng khoán cho các nhà đầu tư quyền tham gia vào thị trường vốn cổ phần toàn cầu, có nghĩa là bạn có thể chuyển hướng các chiến lược giao dịch của bạn giữa những công cụ không liên quan, phòng ngừa rủi ro của thị trường chứng khoán hiện tại, và giới hạn (hoặc tăng) tác động của biến động thị trường chứng khoán để tận dụng các cơ hội khác nhau tại các thị trường chứng khoán toàn cầu. Novox cung cấp cho khách hàng các sản phẩm giao dịch chỉ số chứng khoán trên khắp thế giới, bao gồm các chỉ số Australian 200, ftse 100, s&p và dow Jones. nikkei 225 và hang seng 50.

Tính toán các chỉ số

BÁN: NAS100
 • VÍ DỤ GIAO DỊCH CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN:

  Giá mở một vị thế: 6667,4

  Giá đóng một vị thế: 6659,0

  Lợi nhuận giao dịch gộp: 168 USD

 • LỢI NHUẬN GIAO DỊCH GỘP

  Giá của Chỉ số NASDAQ 100 (NAS100) là 6667,4 / 6668,5
  và bạn đã quyết định bán 2 lô (tương đương $ 13334,8) ở mốc 6667,4.
 • VỊ THẾ ĐÓNG

  Giá của Chỉ số NASDAQ 100 (NAS100) là 6667,4 / 6668,5 và bạn đã quyết định bán 2 lô (tương đương $ 13334,8) ở mốc 6667,4.
(Kích thước hợp đồng ở vị thế của bạn là 20x6667,4 = 133,348 đô la và đòn bẩy tài khoản giao dịch của bạn là 1:200. Ngoài ra,
mức ký quỹ để mở một vị thế là $ 133,348 / 200: $ 666,74 USD)
Chỉ số hợp đồng Mô tả Kích thước hợp đồng Tài khoản thông thường Tài khoản Xero
Chênh lệch giá Chênh lệch giá Phí hoa hồng
US30 Dow Jones 5USD 600 300 7 USD
US500 S & P 500 50USD 100 80 7 USD
NAS100 Nasdaq 20USD 175 120 7 USD
HK50 Chỉ số Hang Seng 10HKD 2000 1200 7 USD
JP225 Nikkei 225 500JPY 1000 800 7 USD
CN50 FTSE Trung Quốc A50 50CHN 700 550 7 USD
AUS200 ASX200 của Úc 10AUD 400 250 7 USD
DE30 DAX30 của Đức 10 tỷ 400 300 7 USD
STOXX50 Stoke 50 20 tỷ 200 150 7 USD
UK100 FTSE 100 Vương quốc Anh 10GBP 200 120 7 USD
F40 Pháp CAC40 10 tỷ 300 200 7 USD