CHÍNH SÁCH KÝ QUỸ

Các chính sách ký quỹ có thể
giảm thiểu chi phí giao dịch đáng kể
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH NGAY BÂY GIỜ

Quy tắc

Chính sách ký quỹ

Giờ giao dịch

Swap

Chính sách ký quỹ

cung cấp mức đòn bẩy tối đa cho các CFD lên tới 400:1, trong khi đòn bẩy mặc định cho người dùng mới là 200:1. Bạn có thể chọn một đòn bẩy phù hợp dựa trên nhu cầu và tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn muốn điều chỉnh một đòn bẩy khác, xin ghi chú điều này trên ứng dụng hoặc liên hệ với chúng tôi.
Khi một khách hàng có nhiều tài khoản, tiền của tất cả các tài khoản có liên quan sẽ được gộp vào giới hạn quỹ tối đa của tài khoản.
Nếu giá trị ròng của các quỹ vượt quá đòn bẩy ban đầu, khách hàng sẽ nhận được một email thông báo giảm đòn bẩy hoặc rút quỹ. Thông thường, NOVOX sẽ tiến hành xử lý sau khi nhận phản hồi của khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, đòn bẩy sẽ tự động giảm.

Tính toán giá trị ký quỹ

BÁN: EUR/USD
 • LỢI NHUẬN GIAO DỊCH GỘP CỦA BẠN NHƯ SAU:

  Vốn dùng để mở vị thế: 200,000 euro *1,1406 = 228,120 USD

  Tỷ lệ ký quỹ: 400:1

  Ký quỹ: 570,3 USD

 • VỊ THẾ MỞ

  Giá của đồng euro so với đô la Mỹ (Châu Âu / Hoa Kỳ) là 1,1406 / 1,1407, và bạn quyết định bán 2 lô
  (tương đương € 200.000) với giá 1,1406.
 • KÝ QUỸ

  Tỷ lệ ký quỹ hiện tại là 0,2% (đòn bẩy là 500), do đó mức ký quỹ là USD $ 228,120 * 0,2% = 456,24 USD.