Tin tức

Cập nhật tin tức ngoại hối hàng ngày

Thông báo Điều chỉnh Sản phẩm Tổng tuyển cử Hoa Kỳ

Khách hàng thân mến,

Xin chào!

Vì cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, thị trường tài chính có thể gặp biến động dữ dội trong giai đoạn này. Yêu cầu ký quỹ sẽ được áp dụng từ Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020.

Ngoại hối

vàng

bạc

thô thiển

mục lục

Tiền tệ chính

Tiền tệ chéo

100 lần

50 lần

50 lần

100 lần

50 lần

50 lần


trở về