Tin tức

Cập nhật tin tức ngoại hối hàng ngày

Thông báo về Kỳ nghỉ Thị trường Toàn cầu Tháng 9

Để kỷ niệm ngày lễ thị trường toàn cầu vào tháng 9, Novox sẽ điều chỉnh giờ giao dịch cho các sản phẩm sau:

 

Hàng hóa # XTIUSD:

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ


Giờ đóng cửa: 19:45

 

Hàng hóa # XBRUSD

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ


Giờ đóng cửa: 19:45

 

Hàng hóa # XAUUSD

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

Hàng hóa # XAGUSD

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

Chỉ số giao ngay # JP225

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

Chỉ số giao ngay # US30

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

Chỉ số giao ngay # JP225

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

Chỉ số giao ngay # US100

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

Chỉ số giao ngay # US500

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Ngày lễ lao động Hoa Kỳ

Giờ đóng cửa: 20:00

 

* Do sự biến động của thị trường nghỉ lễ, chênh lệch có thể dao động.

* Lịch nghỉ trên có thể thay đổi.

* Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ MT4, có nghĩa là Giờ trung bình Greenwich +3


trở về