KIỂM TRA TÀI KHOẢN

Nhiều loại tài khoản


Cho các nhà đầu tư với các nhu cầu khác nhau
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH NGAY BÂY GIỜ

Các bước tiến hành giao dịch

 • 1
  ĐĂNG KÝ >

  Đăng ký tài khoản thực thông qua nền tảng novox

 • 2
  XÁC MINH >

  Tải lên hồ sơ của bạn để kích hoạt tài khoản

 • 3
  NẠP GOLD >

  Đăng nhập vào tài khoản giao dịch novox để nạp gold

 • 4
  GIAO DỊCH >

  Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn

 • Tài khoản thông thường

  Số lần nạp tối thiểu: 500 USD

  Chênh lệch giá:EURUSD1.7+

  Đòn bẩy: 400

  Khối lượng giao dịch: 20 lô

 • Tài khoản giao dịch chứng khoán

  Số lần nạp tối thiểu: 300USD

  Chênh lệch giá: 30

  Khối lượng giao dịch: 1000 cổ phiếu

  Sàn giao dịch: NOVOX MT5

 • Tài khoản Xero

  Số lần nạp tối thiểu: 5000 USD

  Chênh lệch giá:EURUSD0.0+

  Đòn bẩy: 400

  Khối lượng giao dịch: 20 lô